Dreptul proprietății

Oferim consultanță / asistare / reprezentare in litigii având ca obiect :

 • revendicare
 • granituire
 • fond funciar
 • rectificare carte funciară
 • anulare/rectificare titlu de proprietate
 • ieșire din indiviziune ( partaj )
 • hotărâre care sa tina loc de act autentic
 • uzucapiune
 • anularea/constatarea nulității unui act de vanzare-cumpărare imobil
 • revocare donatie imobil
 • instituire sechestru asigurator